వాళ్లే నిజమైన హీరోలు, వాళ్లకు సెల్యూట్ : విక్టరీ వెంకటేష్…..!!

 170 total views మన దేశంతో పాటు పలు ఇతర దేశాలన్నీ కూడా ఇప్పటికే ఈ మహమ్మారి కరోనా దెబ్బకు భయపడి పూర్తిగా ప్రజలను ఇళ్లకు పరిమితం చేస్తూ లాకౌట్…