కరోనా పై హైపర్ ఆది ఇచ్చిన అదిరిపోయే స్పీచ్ విన్నారా….??

 198 total views ప్రస్తుతం పెద్ద, చిన్న అనే తేడా లేకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా మహమ్మారి కరోనా దెబ్బకు వీళ్ళవిలలాడుతున్నాయి. అయితే…